Nová akcia

02.12.2008 22:29

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

Späť