Dopraje Vám pohodlie

Stmievanie a najmodernejšie metódy riadenia svetla v závislosti na predvolených svetelných a dramaturgických scénach. Tie môžu byť obsluhované napríklad cez diaľkové IR ovládanie, PC, cez tlačidlá a pod. s možnosťou rôzneho stupňa vizualizácie. Tento trend už niekoľko rokov zasahuje tiež do domácností, to čo sa dávnejšie zdalo skôr veľmi luxusným, môže dnes predstavovať iba mierne zvýšené náklady na elektroinštaláciu, ale zároveň úspory za energiu a vysokú mieru komfortu, nádych modernosti a bezpečnosti. Systém neumožňuje len jednoduché riadenie osvetlenia, predprogramovanie jednotlivých svetelných zdrojov, pre viac činností a výber danej scény, ale tiež napríklad riadenie vykurovania, roliet, okruhov elektroinštalácie a pripojených spotrebičov či zabezpečenie. Je v mnohom flexibilný pre zmeny nálad a chovanie užívateľov, počasia, či aktuálnej potrebe využitia objektu.