Bežná žiarovka. Ako jej vynálezca býva často označovaný - predovšetkým v rôznych encyklopédiách Thomas Alva Edison. Po zapojení elektrického prúdu mu žiarovka svietila plných 45 hodín: to bolo 21. a 22. októbra 1879. Dnešné žiarovky majú životnosť cca. 1 000 hodín a niekoľkonásobne vyššiu svetelnú účinnosť.

Osvetľovanie, mágia a kúzla s lúčmi svetiel a tiene, je ďalším míľnikom a svetelnou revolúciou inteligentných elektroinštalácií riadených systémom INELS.

INELS vie stmievať žiarovkové, halogénové i žiarivkové zdroje svetla, rovnako tak nízkonapäťové halogény, naviac je perfektným spôsobom riešená problematika stmievania žiarivkových svietidiel. Riadiacu časť obstarávajú predradníky DIML. Tie sú riadené analógovým signálom 1-10V. Signál je získavaný pomocou (digitál-analóg) prevodníku DAC.

Stmievanie žiarivkových zdrojov svetla je s INELS veľmi jednoduché. Záleží tiež na Vás aké svetelné scény pripravíte v software IDM dodávaným k tomuto systému a na Vašej kreativite. Vytvorte patričný dojem, náladu a príjemnú atmosféru vo Vašom dome.


Scénická prevádzka

Ak hovoríme o scénickej prevádzke, myslíme tým jednoduché ovládanie prevádzkových stavov vybraných svietidiel a iných spotrebičov. Zjednodušene povedané, stlačením tlačidla sa vykoná Vami dopredu zvolená činnosť... napr. v obývacej izbe sa rozsvietia svetlá na požadovanú úroveň a súčasne s tým sa spustia rolety... Idete spať a stlačením tlačidla pri posteli vypnete všetky svetlá v dome, vykurovanie sa prepne do nočného režimu, aktivujete ezs...