Je bezpečný

Chcete ochrániť majetok, byť informovaný o tom čo sa práve u Vás doma deje? Systém INELS je jedným z riešení. Je prispôsobený tak aby využil dostupné alebo prídavné prvky systému a informoval o možných príčinách hroziaceho nebezpečia, či už pomocou GSM brány a krátkych textových správ SMS, či pripojením k internetu.

Vzhľadom k užívateľovi a rozmanitosti objektu, sú požiadavky iné na úroveň a spoľahlivosť signalizácie, a každý systém po konzultácii s technikmi býva navrhované individuálne.

Systémy ochrany sa skladajú z prvkov, ovládanie býva riešené klávesnicou, či inými užívateľskými vstupnými jednotkami napr. biometricky. Objekt býva rozdelený do zón, podľa typu. Alarm a upozornenie na nebezpečnú situáciu môže byť hlásený ticho, či súbežne s výstražnou sirénou lokálne v objekte.