Rast majetkovo trestnej činnosti prináša vyššie nároky na ochranu majetku. Jedným zo spôsobov, ako tomu čeliť, je použitie elektronickej zabezpečovacej signalizácie EZS, ktorá slúži k tomu, aby spoľahlivo a včas informovala užívateľa objektu o zámere narušiteľa preniknúť do chráneného priestoru, a tým chráni osoby i majetok, ktorý sa nachádza v zabezpečenej oblasti.

Základom zabezpečovacieho systému je ústredňa, alebo centrálna jednotka priebežne vyhodnocujú signály zo senzorov a ovládacích zariadení, ktoré rozhodujú o vyhlásení poplachu.


Systém tvorí rad senzorov, PIR čidlá – infračervené žiarenie, MW čidlá – micro wave, mikrovlnný princíp, Duálne čidlá – kombinované, alebo senzory s úpravou PET+ s posunutou geometriou, využíva sa k obmedzeniu falošných poplachov, pokiaľ žijú v domácnosti zvieratá, vytvárajú hluchý priestor, ktorý im umožňuje pohyb, bez toho aby bol vyhlásený poplach. Ďalej systém tvoria Magnetické kontakty, tieto senzory sa umiestňujú na okná a dvere a signalizujú ich otvorenie. Senzor rozbitia skla – akustický snímač nastavený presne na frekvencie zvuku rozbíjaného, lámaného, triešteného, prípadne i rezaného skla. Senzor zmeny tlaku, Senzor vibrácií, tieto senzory sa inštalujú predovšetkým do trezorov alebo skríň. A tiež Infrazávory detekujúce prerušenie okom neviditeľného lúča.

Ak vyhodnotí ústredňa, že prišlo k narušeniu chráneného priestoru vyhlási poplach. Aby sa o prípadnom narušení objektu včas dozvedel majiteľ alebo správca objektu, bezpečnostná služba, u ktorej je PCO a okolie objektu, používajú sa rôzne systémy ohlásenia poplachu.


Elektrická zabezpečovacia signalizácia

INELS v sebe integruje elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu, pričom tá nemá iba úlohu ochrany Vášho majetku. Príkladom môže byť situácia, keď odchádzate z domu. Zadáte kód zabezpečovacieho systému a to je všetko, čo máte urobiť, pretože Váš dom začína premýšľať za Vás. K dispozícii je Vám tiež funkcia simulácie prítomnosti - pokiaľ na akúkoľvek dobu opustíte Váš dom či byt, systém INELS je schopný v nepravidelných intervaloch zapínať a vypínať osvetlenie, spúšťať a vysúvať rolety a tým odradiť potenciálnych zlodejov.