Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok pre účinnú ochranu života a zdravia občanov a majetku pred požiarmi.

K tým základným patria opatrenia v oblasti predchádzania požiarom, pripravenosť k haseniu požiarov a zabránenie ich šíreniu. Legislatíva v SR tiež upravuje používanie požiarnych detektorov, hlásičov v rodinnej a bytovej výstavbe. Tie je možné tiež integrovať do systému INELS a vizualizovať ich stavy s náväznosťou na ďalšie prevádzané akcie.


Ovládanie spotrebičov

Pod ovládaním spotrebičov si prosím predstavte vypínanie/zapínanie zásuvkových obvodov, na ktoré sú spotrebiče vo Vašej domácnosti pripojené. Veľmi vhodným príkladom potom môže byť situácia, kedy odchádzate z domu a malým nedopatrením necháte zapnutú žehličku. Jednoduchým stlačením odchodového tlačidla, alebo aktiváciou alarmu tak odpojíte všetky zásuvkové obvody, ktoré nie sú potrebné, aby boli po dobu Vašej neprítomnosti aktívne.