Moderná doba, či Vaše pracovné nasadenie, alebo služobná cesta vyžaduje aby boli objekty chránené rafinovanou simuláciou prítomnosti v objektoch, i keď nie ste práve doma.

Prvky systému a integrovaných zariadení môžu vytvárať ilúziu, že sa skutočne v dome pohybujú ľudia. Tento spôsob zabezpečenia je preventívnym opatrením a má za úlohu odvádzať pozornosť kriminálnych živlov práve v dobe Vašej neprítomnosti.


Ovládanie roliet, žalúzií a markíz

Prečo by sme nedali totožným vypínačom, ktorým sa rozsvecuje svetlo, zatiahnuť žalúzie? Alebo sa budú zaťahovať automaticky pri vyvolaní svetelnej scény na sledovanie filmu… A keď odchádzate z domu, tlačidlom pri dverách zatiahnete všetky žalúzie v dome. Príjemné môže byť tiež vstávanie s prvými lúčmi ranného slnka, kedy sa rolety automaticky vysunú, pričom rolety v ostatných miestnostiach môžu zostať spustené.