Na tlesknutie rúk svetlo, na povel tma. Miestnosti, elektrické spotrebiče, prístroje poslúchajú ako Váš verný štvornohý priateľ na „slovo“ a naučiť systém INELS k obrazu svojho pána nezaberie takmer žiadny čas. Nie je problém mu priradiť i viac pánov, každého s inou intonáciou, alebo povelmi. Deti naučia systém rozsvecovať a zhasínať svetlá vo svojich izbách, a Vy rovnakým povelom napríklad v celom dome. Zapnúť televíziu, alebo zatiahnuť rolety.


Ovládanie hlasom

Jednotka Sophy v sebe tiež integruje hlasový procesor, ktorý dokáže rozpoznať až 4 rôznych užívateľov (hlasy), z nich každý môže zadať až 4 príkazy a každý príkaz môže mať 4 pod príkazy. Týmto príkazom sa potom priradí akcia podľa požiadaviek užívateľa.