Prínosy pre UŽÍVATEĽA

komfort

 • Stmievacej funkcie (postupný nábeh / dobeh, soft štart, svetelné scény)
 • Ovládanie cez dotykový displej (zabudovaný v stene, kompletný prehľad)
 • Ovládanie bežným diaľkovým ovládačom (napríklad od Vašej TV alebo HIFI)
 • Ovládanie hlasom (jednotka Sophy, ktorá reaguje na hlasové povely)
 • Regulácia teploty podľa vopred nastavených programov a to v každej miestnosti samostatne
 • Možnosť ovládania cez mobilný telefón, počítač a internet


automatizácie

 • Funkcia sa vykonáva automaticky na základe určenej veličiny (čas, teplota, úroveň osvetlenia, pohybu osôb, sily vetra ..)
 • Je možné vykonať niekoľko funkcií na základe jedného povelu alebo udalosti (napr. pri zotmení INELS zatiahne žalúzie, rozsvieti svetlá, zvýši izbovú teplotu a zopne televíziu ..)
 • Príchodové / odchodové funkcie: po zadaní kódu (alebo prečítaní karty) na klávesnici
 • Systém automaticky nastaví elektrické spotrebiče podľa rozpoznaného užívateľa


dohľad

 • Systém Vás informuje o zvolenej udalosti / udalostiach SMS správou
 • Kdekoľvek na svete, kde máte prístup na internet, sa môžete k svojmu domu
 • Pripojiť a skontrolovať a zmeniť stav
 • Integrovaný zabezpečovací systém môže byť prepojený na bezpečnostnú agentúru


bezpečnosť

 • Alarm s rozšírenými funkciami je súčasťou systému
 • Systém je vybavený vlastnou klávesnicou, ktorá môže byť ovládaná kódom alebo prístupovou kartou
 • Všetky nastavenia a prístupy sú zaheslované v niekoľkých úrovniach
 • Ochrana domu pri zlom počasí (žalúzie pri silnom vetre alebo búrke), nečakaných udalostiach (poruchy v sieti, prepätiu, preťaženiu), živelných pohromách
 • (Senzor zatopenia, dymový senzor)
 • Bioinstalace: vypnutie nepoužívaného elektrického okruhu (napr. spálne pri spánku)
 • Nastavenie ideálnych podmienok pre spánok Vašich detí (postupné zhasínanie, príjemná teplota, stráženie pohybu - babysiting)
 • Dotykové časti senzorov sú napájané bezpečným napätím 24 V


úspory

 • Súčasťou je regulácia vykurovania a / alebo klimatizácie
 • Časové alebo časovo obmedzené spínanie
 • Regulácia osvetlenia (možno dosiahnuť až 10% úspor elektrickej energie)
 • Závislé spínanie (napr. pri súmraku, pri nastavenej teplote ...)
 • Blokovanie vybraných spotrebičov pri vysokom tarife elektromera
 • Eliminácia nechtiac zapnutých spotrebičov (napr. pri absencii pohybu vypne svetlo)


design

 • Moderný design ovládacích tlačítok, termostatov, hlasových senzorov,
 • Vypínačov a zásuviek - všetko v jednom prevedení Elegant alebo Efapel
 • Možnosť kombinácie v rôznych farbách a vo viacnásobných rámčekoch
 • Dotykový displej - ako príjemné spestrenie Vášho domu


rýchlosť a doba inštalácie

 • Výrazne menšie vďaka zbernicové inštaláciu
 • Jednotky sú inštalované a až potom oživované


operatívnosť zmien a rozšírenie

 • V budúcnosti možno doplniť alebo zameniť jednotky
 • Funkcie je možné meniť cez PC a to aj vzdialene (nie je nutný výjazd technika)


využiteľné prvky pre handicapovaných

 • Hlasové a diaľkové ovládanie pre imobilných
 • Zvukové správy pre nevidiacich (jednotka Sophy reprodukuje vopred nahovorené správy)
 • Jedným povelom je možné vykonať niekoľko akcií (pre nemohúci)
 • Ovládanie počítačom z jedného miesta (pre imobilných)


sociálny

 • Zvýšenie prestíže
 • Máte moderný dom a veľký krok pred ostatnými
 • Chránite životné prostredie, šetríte peniaze
 • Stúpa hodnota domu = zúročenie investície