Správa sa ekonomicky

Markantné úspory hľadajme v oblasti energií za vykurovanie. Ak je v budove efektívnym spôsobom riadené vykurovanie, je možné dosiahnuť energetických úspor až 30%, čo celkom určite nie je zanedbateľné číslo. Dokáže za Vás vypnúť spotrebiče a tiež ich zapnúť na presne potrebnú dobu. Neplytvá energiami a využíva ich efektívnejšie.