Snažíme sa ušetriť čas a čo najviac ho prežívať príjemne. Učíme sa čas šetriť, relaxujeme rôznymi spôsobmi aktívnej činností, či pasívnym spôsobom.

Množstvo činností môže byť vďaka Inteligentnej elektroinštalácii samozrejmosťou a nemusíme sa tak zaoberať riadením napríklad vykurovania a súčasne šetríme tiež náklady na teplo. Úloh ktoré za nás vykoná systém INELS je nespočetne a závisí na kreativite a myšlienkach Vášho dodávateľa inteligentnej elektroinštalácie a Vašich prianiach.

Nebojte sa experimentovať a vniesť Vaše nápady a priania do systému. Múdra inštalácia sa postará o zavlažovanie trávnika, simuláciu prítomnosti v objekte, riadenie vykurovania, úspor energií, automatické riadenie svetelných scén, vypínanie nepoužívaných okruhov elektroinštalácie, či bioinštaláciu v spálni. Nezabudnite však nechať mobilný telefón za dverami Vašej spálne.

Ráno Vás systém prebudí, odtiahne žalúzie, a napríklad i uvarí vodu na čaj , alebo kávu. V zime napríklad podľa vonkajšej teploty určí či zapnúť vykurovanie chodníkov a vy nemusíte odhŕňať sneh. V lete sa systém stará o Váš bazén, jeho teplotu a pravidelnú filtráciu, čo šetrí mnoho času pre Vás a Vašu rodinu.


Centrálne funkcie

Opäť si predstavme situáciu, kedy odchádzame z domu a prichádzame domov. Stlačením odchodového tlačidla sa vypnú všetky svetlá v dome, zatiahnu žalúzie, vykurovanie sa prepne do úsporného režimu... Po príchode domov sa naopak po otvorení garážovej brány rozsvieti svetlo pri klávesnici zabezpečovacieho systému a po zadaní kódu sa vykurovanie prepne do komfortného režimu a zapne sa Vaša obľúbená hudba...