Úspory hľadajme predovšetkým v oblasti energií za vykurovanie, či riadenie vypínania zbytočne zabudnutých rozsvietených zdrojov svetla.

Ak je v budove efektívnym spôsobom riadené vykurovanie , je možné dosiahnuť energetických úspor až 30%, čo celkom určite nie je zanedbateľné číslo. Nič menej tento údaj nie je iba o vhodnej regulácii vykurovania, ale tiež o kvalitnej tepelnej izolácii budovy, kvalitných oknách a v neposlednej rade o návykoch užívateľa. Napriek tomu je možné tieto vplyvy potlačiť opäť systémom INELS, ktorý eviduje otvorené okná pre vetranie a vie na tieto skutočnosti reagovať. Vypne tak napríklad vykurovanie na dobu vetrania a šetrí peniaze. Užívateľský zásah je možný a reakcia na zmeny ktoré prevádza systém je v rukou užívateľa s vyššou prioritou ručného zásahu. INELS Vás upozorní, INELS povie ako by to malo byť, ale nebude Vás presviedčať pokiaľ je Vaša požiadavka v danú chvíľu iný.


Riadenie funkcií podľa časových programov

Predstavme si situáciu, kedy Vami zvolené činnosti sa budú vykonávať automaticky podľa určitých pravidiel... chvíľu pred Vašim prebudením sa vysunú žalúzie a Vy prídete ešte rozospatý do príjemne vyhriatej kúpeľne... ako náhle je vonku tma, rozsvieti sa svetlo pred vchodom, vykurovanie sa prepne do úsporného režimu, vypnú sa všetky audio-video zariadenia, prípadne sa zatiahnu žalúzie...