Vďaka prepojeniu systému INELS s vaším počítačom získate okamžitý prehľad na všetkými spotrebičmi v domácnosti. Vidíte, kde svieti svetlo, aká je teplota v jednotlivých miestnostiach, alebo dokonca i pohyb osôb v dome. Systém môžete ovládať cez internet alebo PDA a to z ktoréhokoľvek miesta na svete.

Riadenie funkcií podľa časových programov

Predstavme si situáciu, kedy Vami zvolené činnosti sa budú vykonávať automaticky podľa určitých pravidiel ... chvíľu pred Vaším prebudením sa vysunú žalúzie a Vy prídete ešte rozospatý do príjemne vyhriatej kúpeľne ... ako náhle je vonku tma, rozsvieti sa svetlo pred vchodom, vykurovanie sa prepne do úsporného režimu, vypnú sa všetky audio-video zariadenia, prípadne sa zatiahnu žalúzie...