Vďaka možnosti vizualizovať vybrané funkcie na PC, notebooku, PDA či dotykovom displeji, môže užívateľ v reálnom čase sledovať a ovládať aplikáciu lokálne alebo vzdialene prostredníctvom internetu. Ovládanie prostredníctvom mobilného telefónu je samozrejmosťou. Integrovaný zabezpečovací systém stráži nie len pohyb v miestnostiach, rozbitie skla, či vlúpanie, ale oveľa viac. Je deň. Je noc. Ste v práci, mimo domu. Váš múdri dom dokáže ochrániť majetok a v prípade núdze Vás informuje o všetkom, čo sa v domácnosti práve odohráva a niektoré úkony zvládne i sám.


Mobilným telefónom

Mobilným telefónom v dnešnej dobe disponuje takmer každý človek a prečo teda tento prístroj nevyužiť na ovládanie aplikácie, napr. vykurovanie - je lákavé vracať sa v chladnom zimnom večeri z práce z horskej chalupy do príjemne vyhriateho bytu. Druhou možnosťou je aktuálny prehľad o stave aplikácie, ktorá spočíva v informatívnych SMS správach, ktoré môže užívateľ prijímať na svoj mobilný telefón.