Situácia, kedy sa užívateľom zvolené činnosti vykonávajú celkom automaticky je lákavá... Prečo si teda nedopriať taký komfort? K tomu dodajme ovládanie prostredníctvom IR diaľkového ovládača a tiež ovládanie hlasom. INELS je stále v pozore a riadi beh domácnosti podľa nastaveného programu. Zaisťuje optimálnu reguláciu vykurovania miestností, osvetlenia, ovládanie vonkajších roliet, zavlažovania záhrady, v závislosti na čase, na teplote, okolitého osvetlenia čí počasia.


Centrálne funkcie

Opäť si predstavme situáciu, kedy odchádzame z domu a prichádzame domov. Stlačením odchodového tlačidla sa vypnú všetky svetlá v dome, zatiahnu žalúzie, vykurovanie sa prepne do úsporného režimu... Po príchode domov sa naopak po otvorení garážovej brány rozsvieti svetlo pri klávesnici zabezpečovacieho systému a po zadaní kódu sa vykurovanie prepne do komfortného režimu a zapne sa Vaša obľúbená hudba...