Outsourcing IT

Outsourcing IT predstavuje moderný spôsob správy informačných systémov a technológií. Ponúka efektívny nástroj na riadenie a efektívne využívanie prostriedkov informačných systémov. Outsourcing IT predstavuje efektívne využívanie finančných prostriedkov na implementáciu a starostlivosť o IT.

Organizácii, ktorá sa rozhodne pre outsourcing, odpadá starostlivosť o IT prostredie a prevádzku IT oddelenia, čo jej umožňuje sústrediť sa na hlavný predmet svojej činnosti. ALKON VT ponúka svojím uceleným portfóliom služieb možnosť ponúknuť vysokú kvalitu outsourcingu IT pre stredné a veľké spoločnosti.

Rozdeľujeme dva základné typy outsourcingu IT:

  • Úplný outsourcing
    Kompletná starostlivosť o IT prostredie zákazníka vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia
  • Selektívny outsourcing, tzv. outtasking
    Outsourcing špecifických služieb u zákazníka


ALKON VT ponúka modulárne portfólio služieb, z ktorých je možné poskytnúť zákazníkovi model outsourcingu podľa jeho potrieb a predstáv.

Moduly outsourcingu ponúkané spoločnosťou ALKON VT

Životný cyklus zariadenia sa začína logistickým procesom zariadenia k používateľovi, pokračuje jeho inštaláciou, používaním a končí sa ekologickou likvidáciou.

Služby podpory hardvérovej infraštruktúry na základe zmluvného vzťahu dosiahnutím najvyššej úrovne podpory. Služby sú dodávané na základe požiadaviek v prípade poruchy, prípadne preventívne.

Služby softvérovej podpory vrátane licencovania, podpory v prípade poruchy, údržby softvérového vybavenia, migrácií, softvérových updatov vrátane telefonickej podpory.

Podpora systémov bez nutnosti zásahu v mieste zákazníka, zahŕňajúca pravidelné kontroly systémov, ich logových súborov a proaktívnu reakciu na kritické situácie.

Jednotné miesto pre nahlasovanie, monitorovanie a riešenie problémov s výpočtovou technikou. Sledovanie a riešenie všetkých požiadaviek na dosiahnutie požadovanej úrovne zmluvy.

Komplexná starostlivosť o informačné technológie vrátane návrhu, optimalizácie a implementácie podľa potrieb zákazníka.

Selektívny outsourcing

Outsourcované sú iba určité služby, podľa potrieb zákazníka. IT infraštruktúra je vlastnená zákazníkom.

Úplný outsourcing

Kompletná starostlivosť o IT prostredie zákazníka vrátane poskytovania úplného portfólia služieb na zabezpečenie prevádzky IT prostredia. IT infraštruktúra je vlastnená spoločnosťou ALKON VT.