Technická pomoc

Pripojenie počítača a jeho sprístupnenie pre technika AVT SK
  
 
Trvalé pripojenie počítača do servisnej siete AVT SK