OBJEDNÁVKA

NA DODÁVKU TOVARU A SLUŽIEB, POŽIADAVKA NA RIEŠENIE TECHNICKĚHO PROBLÉMU